Wild Beheer Eenheden

De traditionele jacht in Nederland is van oudsher goed georganiseerd en ingericht volgens wet- en regelgeving. Met traditionele jacht bedoelen wij de jacht op 'wild' zoals fazant, duif en ander met name genoemde dieren. Deze jacht vindt plaats in de zgn 'geopende' jachtperioden of in het kader van beheer of schadebestrijding.  De vossenjacht en de overige jachtvormen die wij met terriërs ondernemen is in Nederland nog niet geheel en al bekend. 

Presentatie's

Om de WBE's en jachthouders hierin te ondersteunen kunnen wij presentaties houden over onze jachtvormen zoals bouwjacht en drijfjacht op de vos.

Ondersteuning jacht, beheer en schadebestrijding

WBE's en jachthouders kunnen ons inzetten om de jacht op de vos te ondersteunen. Dit kan in de vorm van bouwjacht en in de vorm van drijfjachten.

Aanleg kunstbouwen t.b.v. beheer

In sommige jachtvelden zal een vos zich niet vestigen maar zal hij wel wild bejagen. Om het beheer van de vos in te richten kan het in jachtvelden verstandig zijn om zgn kunst-bouwen in te richten. Wij kunnen WBE's en jachthouders adviseren bij het plaatsen van kunstbouwen en uiteraard bij de inzet van onze terriërs indien de kunstbouwen aangenomen zijn door de vos.