Bouwjacht

Dieren zoals vos, das, wasbeer, wasbeerhond maken gebruik van zelf gegraven of kunstmatig aangelegde gangenstelsels en holen. Deze gegraven ondergrondse stelsels worden 'burchten' genoemd. De dieren gebruiken deze om voort te planten, voor voedselopslag, als schuilplekken etc. Vooral in de maanden vanaf half december tot en met april gebruiken deze dieren de burchten uitgebreid. De bouwjacht is geopend van 1 september tot 1 maart. De terriërs zijn getraind om in nauwe pijpen de ondergelopen dieren uit de burcht te drijven waardoor de jager deze kan schieten.

Drijfjacht

De terriërs kunnen ook in Nederland ingezet worden bij drijfjachten op vos en ander kleinwild in dichte begroeiing, bramenstruiken, rietkragen etc. De jacht op vos is, mits er overlast is, het gehele jaar geopend. Voor bouwjacht gelden andere regels(zie bouwjacht)

Vooral in landen met dichtbegroeide bossen, waar de natuur de overhand heeft, wordt de rood- en zwartwildstand beheerd middels de jacht. De terriërs drijven de herten, reeën,  zwijnen uit de dichte begroeiing waar grote honden en de mens niet bij kunnen.

 

Ongediertebestrijding

Terriërs zijn uitermate geschikt om overlast van ongedierte zoals ratten te bestrijden. Ratten zijn zoals de vos dieren die in (te) grote aantallen aanwezig zijn en dragers kunnen zijn van voor mens en dier schadelijke ziektes. De jacht op ratten in samenwerking met fretten/nertsen is zeer succesvol. De fretten/nertsen jagen de ratten uit de ondergrondse holen en de terriërs vangen ze meedogenloos op. Ook worden ratten wel 'uitgerookt' waarna eveneens de terriërs ze opvangen. 

Nazoek/zweetwerk

De terriërs zijn ook getraind om aangeschoten of aangereden wild na het schot of de aanrijding op te sporen. Mits erop getraind, kunnen zij een spoor nalopen om de jager bij het aangeschoten/aangereden wild te brengen. 

Waterwerk Nutria's(Beverratten)

Hoewel terriërs geen retrievende werkhonden zijn van nature, zijn er wel degelijk terriërs die aangeschoten wild ophalen uit het water. Vooral in Duitsland, waar de jachthouder in eigen revier nutria's en muskusratten mag bejagen is het handig om (aan)geschoten exemplaren op te laten halen door een hondje.  Ook als eilandjes of rietstroken uitgekamd moeten worden of een aangeschoten dier over water vlucht en zich dekt aan de overkant van het water is een hond die zwemt en of apporteert zeer effectief. In Nederland is jacht op bever- muskusratten voorbehouden aan aangewezen beheerders namens bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.