materialen en uitrusting drijfjacht

De veiligheid begint met de betrokkenheid bij de honden, de ervarenheid en de discipline, van degenen die het geweer in handen hebben, er helaas zijn TE veel voorbeelden te noemen van jagers die honden aanschieten omdat zij beginnersfouten maken, zoals het schieten in de dekking waar ook honden lopen, schieten op het wild terwijl de hond er te dicht achter of er onder zit, het schieten op de vos terwijl die nog in het gat van de bouw zit met de hond er achter etc etc etc

Hoewel bij de inzet van honden in de jacht altijd een risico gelopen wordt, kun je gevaren waaraan de honden blootgesteld worden beperken door jezelf als (voor)jager en de hond goed uit te rusten.
Drijfjacht in Nederland
Zichtbaarheid van de hond, zeker bij honden met kleuren die erg lijken op zwijn, vos, nutria etc is dit een heel belangrijk facet! Onze honden werken in Nederland en het buitenland niet zonder 'signaleringsvesten' en signaleringsbanden. Dit geldt overigens eveneens voor hondeneigenaar en drijver!
Hoorbaarheid van de hond, omdat terriërs zich bijna altijd in de dekking begeven is een bel aan de hond eveneens onmisbaar, beweging en geritsel gepaard gaande met belgeklingel is voor een jager het teken dat er een hond in het struikgewas zit.
Locatie en vindbaarheid van de hond, om ten alle tijde te weten waar je hond zich bevindt worden de honden voorzien van een zogeheten 'tracker'. De hond krijg een zender aan de halsband en de (voor)jager heeft een ontvanger. Hierin zijn verschillende soorten verkrijgbaar, traditioneel wordt hiervoor het GPS netwerk gebruikt, inmiddels zijn er systemen verkrijgbaar die op het mobiele netwerk functioneren met de telefoon als ontvanger/beeldscherm.

 

Drijfjacht in het buitenland
Naast zichtbaarheid, hoorbaarheid en locatie/vindbaarheid van de hond komt hier een volgend aspect erbij, dat is de bescherming tegen de enorme weerbaarheid van groot wild zoals wilde zwijnen.
Zwijnen kunnen indien deze gedreven en gesteld worden enorm van zich af bijten en slaan met hun enorme (slacht)tanden. Honden die blind van agressie op dit wild werken zijn de eerste slachtoffers en lopen het meeste risico geslagen te worden. Zogenaamde slagvesten beschermen de honden van ernstige verwondingen aan de vitale organen. Hoewel slagvesten bescherming bieden is het zelfs dan nog mogelijk fatale verwondingen op te lopen.

Diversen
Omdat zwijnen ook jagers en drijvers kunnen aanvallen worden zogenaamde Saufeder dolken gebruikt in het veld, hiermee kun je op afstand van het zwijn het dier afsteken. Ook 'gewone' dolken worden gebruikt, gebruik van een gewone dolk maakt de jager zeer kwetsbaar.

Ook eerste hulp boxen voor mens en hond zijn natuurlijk onmisbaar, ontsmettingsmiddel, verband, hechtingsmateriaal etc behoren tot de standaard uitrusting.

Beschermende kleding, waaronder een Sauenschutzhose, tegen doorns, takken etc maar vooral tegen het slaan van zwijnen is zeker niet onverstandig, het beperkt het stuk gaan van de kleding en de verwondingen tijdens drijfjachten.