terrier puppies

WERKLIJNEN EN KEUZE REU - TEEF

De grootste kans van slagen om een hond succesvol op te leiden tot bouw- en of drijfjacht hond wordt bereikt door de wijze waarop de (voor)jager die de hond in zijn/haar bezit heeft traint en opleidt. De eigenaar heeft de sleutel naar succes in handen, uitzonderingen daargelaten. Het is wel zo dat  honden waar van generatie op generatie mee is gewerkt de kans op slagen vergroot. Hoe meer werkbloed door de aderen stroomt hoe meer de hond de jacht in zijn/haar systeem heeft. Bij voorkeur fokken wij met bewezen werklijnen. Echter indien de combinatie reu-teef in potentie tot een actieve werkende hond zou kunnen leiden dan verlenen wij graag onze medewerking en adviezen. Daarnaast is de inzet voor later van belang, wij beoordelen ook de fysieke kwaliteiten zoals grootte, gewicht en vooral borstomvang, een bouwhond moet 'spannable' zijn en karakter moed en doorzettingsvermogen in het bloed hebben.

DE JACHT BEGINT IN HET NEST
Om de hondjes vanaf het eerste begin te prikkelen kan in het nest vanaf ongeveer 4 weken begonnen worden met het aanbieden van wild waarop de hondjes later gaan jagen. Vossenstaarten, hertenvel etc etc prikkelt de zintuigen van de jagers in spe en beïnvloedt de kwaliteit van het latere werk in positieve zin. 
Indien de hondjes voorzien zijn voor de bouwjacht dan is het zeer raadzaam om de hondjes alvast spelenderwijs te laten wennen aan tunneltjes. Het overwinnen van 'het zwarte gat' wordt vele malen gemakkelijker als je ze dit in deze fase al gewend maakt. Ook socialisatie en verdraagzaamheid is het best vroeg aan te leren, dit bevordert de samenwerking en tolerantie in het veld later tijdens de jacht.