In samenwerking met de Norfolk Terrier Club Nederland verzorg ik zaterdag 26 maart aanstaande een lezing over 'de kleine terrier en de jacht'. De lezing is erop gericht om de werkende achtergrond van kleine terrier soorten toe te lichten in relatie tot de hond die deze nu is.
Zo zal worden ingegaan op het nut van de uiterlijke kenmerken en het karakter van de terriër voor de jacht, het trainen vanuit de achtergrond van de jacht en de uitwerking daarvan op het karakter van je hond. Veel mensen vragen zich bijvoorbeeld af of het trainen gevolgen heeft voor het luisteren of los kunnen laten lopen van de hond óf op het knuffelgehalte van hun Norfolk.

Aansluitend op de lezing zijn er demonstraties met enkele Norfolk terriërs en Border terriers die bij mij trainen, zodat je de Norfolk aan het werk kunt zien. Dit alles vindt plaats op een prachtig terrein in Bergen op Zoom, dat volledig is ingericht op het trainen.
Toegang 10,00 euro per persoon, aanmelden via onderstaande: